_

Środowisko, Energia i zmiany Klimatu

Minister Klimatu i Środowiska , jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” realizuje konkurs w ramach działania pilotażowego „Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Przetwórstwo Rybne „Łosoś” sp. z o.o. jako jeden z liderów w branży przetwórstwa spożywczego prowadzi proces aplikacji o dofinansowanie w ramach w/w programu działania pilotażowego dla projektu pod nazwą „Rozwój zrównoważonej gospodarki surowcowo – materiałowej w branży przetwórstwa spożywczego na przykładzie wdrożeń w przedsiębiorstwie Przetwórstwo Rybne Łosoś Sp. z o.o.”.

Realizacja projektu w ramach w/w naboru wzmocni realizację zasady zrównoważonego rozwoju oraz wesprze skuteczne funkcjonowanie gospodarki, społeczeństwa i środowiska w dobie zmian klimatycznych poprzez realizację przedsięwzięć mających na celu wydłużenie cyklu życia produktów oraz promocję Gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wniosek złożony przez Przetwórstwo Rybne „Łosoś” sp. z o.o. uzyskał akredytację w I turze oceny koncepcji projektowych oraz przeszedł pozytywną ocenę formalną na etapie II tury oceny wniosku o dofinansowanie.