_

Zapraszamy do kontaktu z nami

Przetwórstwo Rybne Łosoś Sp. z o. o.
Włynkówko 49B
76-202 Słupsk 2, Polska

Tel. +48 59 84 72 700 do 703
Fax. +48 59 84 72 704
e-mail: lososustka@lososustka.com.pl

NIP: 839-26-56-721 – REGON: 771281714 – BDO: 000053289
Kapitał zakładowy – 12 305 600 zł. Nr KRS – 151028.
Sąd Rejestrowy – Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

losos-kontakt

  Wpisz kod: captcha

  Klauzula informacyjna:
  • Administratorem danych, które podałem/am stanie się Przetwórstwo Rybne ŁOSOŚ Sp. z o.o., ul. Włynkówko 49B, 76-202 Słupsk 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 151028, NIP 839-26-56-721, kapitał zakładowy 12305600,00 zł,
  • Cel przetwarzania danych: zapoznanie się przez Administratora Danych z treścią wiadomości oraz udzielenie na nią odpowiedzi.
  • Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
  • Podanie danych jest dobrowolne.
  • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie.
  • Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
  • Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • Jestem świadomy o przysługującym mojej osobie prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Zostałem poinformowany, że podane przeze mnie dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  Zobacz klauzulęZamknij klauzulę
  _

  Zarząd

  _

  Sekretariat

  _

  Dział Handlowy

  _

  Dział Eksportu i Importu

  _

  Dział Logistyki

  _

  Kontrola Jakości