UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA !!!

 

OŚWIADCZENIE

 

Przetwórstwo Rybne Łosoś sp. z o.o., Włynkówko 49b, 76-202 Słupsk 2 oświadcza, że DRAHOSLAV KUMIŃSKI, nie jest i nigdy nie był naszym przedstawicielem, a w szczególności nie pełni i nigdy nie pełnił obowiązków Regionalnego Kierownika Sprzedaży wobec czego nie jest w żaden sposób upoważniony do prowadzenia w imieniu i na rzecz Przetwórstwa Rybnego Łosoś sp. z o.o. jakichkolwiek negocjacji handlowych, w tym zaciągania zobowiązań i zawierania umów.
Wszelkie formy działania oraz ewentualne czynności prawne podjęte przez w/w osobę, z powołaniem się na umocowanie Przetwórstwa Rybnego Łosoś sp. z o.o., w szczególności dotyczące rekrutacji pracowników, nie mają żadnego związku z działalnością Przetwórstwa Rybnego Łosoś sp. z o.o., wobec czego są bezskuteczne i bezprawne.