_

PO RYBY 2007-2013

xLOGO-PO_RYBY_2-300x242.jpg.pagespeed.ic.wE_SqH-mDT

Przetwórstwo Rybne „Łosoś” sp. z o.o w latach 2007- 2013 zrealizował projekty inwestycyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniające inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

„Zakup maszyn i urządzeń oraz środków transportu wewnętrznego w PR Łosoś we Włynkówku” PROGRAM OPERACYJNY „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013”

xLOGO-PO_RYBY_2-300x242.jpg.pagespeed.ic.wE_SqH-mDT

Przetwórstwo Rybne „Łosoś” sp. z o.o w latach 2007- 2013 zrealizował projekty inwestycyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniające inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

„Wzrost konkurencyjności PR „Łosoś” poprzez zakup maszyn i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa organizacji produkcji konserw rybnych oraz zarządzania gospodarką magazynową”
PROGRAM OPERACYJNY „ZRÓWNOWAŻONY ROWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013”

xLOGO-PO_RYBY_2-300x242.jpg.pagespeed.ic.wE_SqH-mDT

Przetwórstwo Rybne „Łosoś” sp. z o.o w latach 2007- 2013 zrealizował projekty inwestycyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniające inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

“Rozbudowa i wyposażenie Zakładu Przetwórstwa Rybnego „Łosoś” Sp. z o.o. we Włynkówku Etap1 i Etap 2”
PROGRAM OPERACYJNY „ZRÓWNOWAŻONY ROWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013”