PO RYBY 2007-2013

 

UE LOGO PO_RYBY_2

Przetwórstwo Rybne „Łosoś” sp. z o.o w latach 2007- 2013 zrealizował projekty inwestycyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniające inwestycje w zrównoważone rybołówstwo


„Zakup maszyn i urządzeń oraz środków transportu wewnętrznego w PR Łosoś we Włynkówku”

PROGRAM OPERACYJNY „ZRÓWNOWAŻONY ROWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013”

 

 

UE LOGO PO_RYBY_2

Przetwórstwo Rybne „Łosoś” sp. z o.o w latach 2007- 2013 zrealizował projekty inwestycyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniające inwestycje w zrównoważone rybołówstwo


„Wzrost konkurencyjności PR „Łosoś” poprzez zakup maszyn i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa organizacji produkcji konserw rybnych oraz zarządzania gospodarką magazynową”

PROGRAM OPERACYJNY „ZRÓWNOWAŻONY ROWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013”

 

 

UE LOGO PO_RYBY_2

Przetwórstwo Rybne „Łosoś” sp. z o.o w latach 2007- 2013 zrealizował projekty inwestycyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniające inwestycje w zrównoważone rybołówstwo


“Rozbudowa i wyposażenie Zakładu Przetwórstwa Rybnego „Łosoś” Sp. z o.o. we Włynkówku Etap1 i Etap 2”

PROGRAM OPERACYJNY „ZRÓWNOWAŻONY ROWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013”