Przetwórstwo Rybne ŁOSOŚ Sp. z o.o.

 

76-202 Słupsk 2 , Włynkówko 49B
Tel.: +48 59 84 72 700 do 703;
Tel./Fax: +48 59 84 72 704

 

NIP: 839-26-56-721 – REGON: 771281714 – BDO: 000053289

Kapitał zakładowy – 12 305 600 zł. Nr KRS – 151028.
Sąd Rejestrowy – Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Napisz do nas

Wyślij do:

Twoje imię (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Temat

Twoja wiadomość

Klikając „Wyślij” wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, jak: imię, adres e-mail lub inne dane osobowe podane w treści: „Twoja wiadomość” w celu zapoznania się z przesłaną wiadomością oraz udzielenia na nią odpowiedzi.

Klauzula informacyjna:
• Administratorem danych, które podałem/am stanie się Przetwórstwo Rybne ŁOSOŚ Sp. z o.o., ul. Włynkówko 49B, 76-202 Słupsk 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 151028, NIP 839-26-56-721, kapitał zakładowy 12305600,00 zł,
• Cel przetwarzania danych: zapoznanie się przez Administratora Danych z treścią wiadomości oraz udzielenie na nią odpowiedzi.
• Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
• Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
• Podanie danych jest dobrowolne.
• Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie.
• Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
• Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
• Jestem świadomy o przysługującym mojej osobie prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Zostałem poinformowany, że podane przeze mnie dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.