Certyfikaty

Przetwórstwo Rybne „Łosoś” Sp. z o.o. spełnia wymogi najwyższych standardów jakości, potwierdzają to certyfikaty przyznane naszej firmie.

  • MSC
  • ASC
  • BRC_PL
  • IFS_PL